wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng Pivotable

MÃ HĐ gồm 3 phần: mã hàng, loại hộp và số lượng phân cách nhau bởi dấu "-"
1) Cột TÊN SỮA: căn cứ vào Mã hàng trong Mã HĐ và bảng 1 để xác định
2) Cột HÃNG SỮA, căn cứ vào Mã hàng trong MÃ HĐ và BẢNG 1. có thiết lập điều kiện nhập nếu nhập sai sẽ báo lỗi yêu cầu nhập lại
3) Cột SỐ LƯỢNG (số lượng tính bằng hộp sữa): là các ký tự cuối của MÃ HĐ (Phải đổi thành số)
4) Cột TRỊ GIÁ = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Biết rằng: Đơn giá tùy theo thời gian, theo từng loại hộp, tên sữa
    (ký tự sau dấu "-" thứ 1 từ bên trái  MÃ HĐ cho biết N là hộp nhỏ, L là hộp lớn)
5) Cột  TỶ LỆ THUẾ: dựa vào MÃ HĐ và nhập từ BẢNG 4, .
6) Cột THÀNH TIỀN = Trị Giá + Thuế, trong đó THUẾ = Trị giá * Tỷ lệ thuế
7) Tính tổng Trị Giá, Tổng Thành Tiền theo từng nhóm Tên Sữa, các tên sữa thí sinh tự điền lại vào vùng dưới đây.


Các bạn tải bài tập để thực hành tại file đính kèm nhé.

 

Last modified on Thursday, 14 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family