wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 19: Kết hợp hàm Match và Index để xây dựng bảng lương theo hệ số

Yêu cầu: Kết hợp hàm Match và Index để xây dựng bảng lương theo hệ số

1. Tính mã loại theo ký tự bên trái của mã số
2. Số năm công tác là ký tự bên phải của mã số
3. Tìm hệ số theo mã loại
4. Lương = hệ số * lương căn bản * ngày công. Nếu ngày
công >24 gnày thì số ngày công dư sẽ được tính gấp đôi
5. Tính phụ cấp
Mỗi năm công tác được tính phụ cấp 10000
Nếu mã loại là A thì phụ cấp được cộng thêm 6000
6. Thực lãnh tối thiểu phải là 150000. Nếu thực lãnh lớn
hơn hoặc bằng 150000 thì Thực lãnh = Lương + Phụ cấp

Các bạn tải về file đính kèm để tham khảo nhé

Last modified on Monday, 11 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family