wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 17: Lập bảng lương, thưởng và phụ cấp

Yêu cầu:   
1. Tính cột Lứơng Tháng = Lương ngày*số ngày công   
2. Lập công thức cho cột thưởng, với mức thưởng được ấn định như sau:   
HD: Dùng hàm if(số ngày công > 25,25%*Lương tháng,if(…))   
3.Lập công thức cho cột phụ cấp chức vụ, biết rằng:   
4. Tính cột Lương= Lương tháng +Thưởng + Phụ cấp chức vụ   
5. Lập công thức lấy số liệu cho các ô tổng cộng, Lương cao nhất, thấp nhất, trung bình   
6. Lập công thức lấy số liệu cho các người làm hơn 20 ngày, số người lương hơn 1 triệu.   
HD: Dùng hàm Countif   
7. Định dạng các ô thuộc cột lương sao cho:   
HD: Dùng lệnh Menu Format\Conditional Formatting

Các bạn tham khảo ở file đính kèm nhé

 

 

 

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family