wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 16: Sử dụng kết hợp nhóm hàm tìm kiếm vlookup, match và index

Yêu cầu:           
"1. Lập công thức điền dữ liệu cho cột Tên Hãng, biết rằng:
    Ký tự đầu tiên của Mã Hiệu là Mã Hãng Xe."           
"HD: Dùng hàm Hlookup, dựa vào ký tự đầu tiên của Mã hiệu
 để dò tìm và lấy kết quả từ bảng Tên hãng xe"           
"2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột phân phối, biết rằng 2 ký tự cuối
của Mã Hiệu là Mã Phân Phối."           
           
"HD: Dùng hàm Vlookup, dựa vào 2  ký tự cuối của Mã hiệu
 để dò tìm và lấy kết quả từ bảng Mã Phân Phối"           
3. Lập công thức lấy dữ liệu cho cột tên xe.           
HD: Dùng Hàm Index, với STT dòng, cột được trả về từ hàm Match.   

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family