wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 14: Ôn tập hàm Vlookup kết hợp hàm left và tính trung bình

Yêu cầu bài tập: Sử dụng kết hợp hàm if /Vlookup/ Left / Countif và xếp hạng

a. Tính Điểm Trung Bình biết rằng Môn Excel nhân hệ số 2
"b. Chèn thêm cột điểm thêm bên trái cột Kết Quả. Điền vào cột Điểm
Thêm dựa vào kí tự vào kí tự đầu của Mã Dò trong bảng Điểm Thêm."
c. Tổng Điểm = Điểm Trung Bình + Điểm Thêm
"d. Xếp Loại. Nếu Điểm Trung Bình (ĐTB) >=8 xếp ""Giỏi"", nếu 8>ĐTB>=6 ""Khá"",
nếu 6>ĐTB>= ""TB"", Nếu 5>ĐTB xếp ""Yếu"""

Các bạn tải bài tập về trong file đính kèm nhé

 

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family