wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 13: Hướng dẫn lập thẻ nhập - xuất kho

Yêu cầu lập thẻ nhập - xuất kho

1. Tính các cột sau
A. TRỊ GIÁ = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ
B. TIỀN LƯU KHO= (NGÀY XÚÂT - NGÀY NHẬP)*10 + SỐ LƯỢNG*4,25%
C. THUẾ = 5%* TRỊ GIÁ, VỚI TRỊ GIÁ <=2500000+ THUẾ =5.75% * TRỊ GIÁ, VỚI TRỊ GIÁ >2500000
D. CHUYÊN CHỞ = SỐ LƯỢNG *1500, đối với kho NBÈhoặc Bchánh- Chuyên chở =Sốlượng* 1350, đối với kho TĐỨC hoặc HMÔN
E. TỔNG CỘNG= TIỀN LƯU KHO+THUẾ + CHUYÊN CHỞ
F. Chèn thêm cột Tiền Giảm và tính theo tiêu chuẩn
Nếu kí tự đầu của Mã số là "G": giảm 3% của tổng cộng
Nếu kí tự đầu của Mã số là "B": giảm 2.5% của tổng cộng
Nếu kí tự đầu của Mã số là "N": giảm 1.75% của tổng cộng
2. Trang trí bảng tính theo mẫu, và định dạng tất cả các cột chứa dữ liệu số theo dạng #,##0.00 VNĐ       

Các bạn tải file tham khảo đính kèm nhé

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family