wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 12: Tính toán doanh thu dịch vụ cho thuê theo ngày tháng

Bài 12: Tính toán doanh thu dịch vụ cho thuê theo ngày tháng với điều kiện

Số ngày thuê = ngày trả - ngày thuê   
Thể loại căn cứ theo kí tự đầu của Mã khách.   
Loại, căn cứ theo kí tự cuối của Mã Khách, biết L là phim lẻ, còn B là phim Bộ   
Đơn giá căn cứ theo Mã khách và bảng giá. Nếu kí tự thứ 2 của Mã khách là A thì là băng gốc, B là băng sao   
Tiền trả = số băng thuê * số ngày thuê * đơn giá   
Số băng thuê là kí tự thứ 3 của Mã khách đổi thành trị số(Value)   
"Nếu khách trả tiền trước (kí tự của mã khách là T) và có số băng thuê lớn hơn 1 thì kể từ ngày thứ 2 khách được giảm 50% giá tiền mỗi băng."   
Nếu khách có số ngày thuê lớn hơn 1 nhưng trả sau ( kí tự thứ tư trong mã khách là chữ S) thì kể từ ngày thứ 2 khách được giảm 20% giá tiền mỗi băng   
Định dạng cột tiền trả theo dạng Curency ($) và không có số lẻ.   
Sắp xếp cột tên khách theo thứ tự ABC   

 

 

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family