Print this page

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 11: Tính doanh thu cho thuê phòng khách sạn

Yêu cầu tính doanh thu cho thuê phòng của doanh nghiệp nhà hàng khách sạn

1. Tính số ngày khách ở
2. Theo bảng 3, điền tên dịch vụ và số tiền dịch vụ/ ngày
3. Tính tổng số tiền dịch vụ
4. Tính tổng số tiền phòng = giá phòng quy định ở bảng 2 * số ngày ở
Biết ký tự đầu của số phòng chính là số tầng
5. Tính số tiền giảm giá
Biết nếu khách ở từ 2 tuần trở lên thì được giảm giá 20% trên tồng số tiền phòng
6. Tính tổng cộng = tiền phòng + tiền dịch vụ

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.