wrapper

Beaking News

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 4: Lập bảng tiêu hao chi phí nguyên liệu

Yêu cầu: Lập bảng tiêu hao chi phí nguyên liệu

1. Dựa vào ký tự đầu của Mã hàng và bảng phụ để điền vào cột Tên hàng
2. Dựa vào bản phụ và 02 ký tự cuối của Mã hàng để điền vào cột Hãng sản xuất, nếu "TN" thì điền là hàng trong nước.
3. Cột đơn giá lấy trong bảng phụ
4. Thuế: Hàng trong nước đươc miễn thuế, còn lại thuế tính theo bảng phụ (Số lượng * Đơn giá * Thuế)
5. Thành tiền = Đơn giá *  Số lượng + Thuế
6. Tính tổng số lượng và giá trị Dầu của hai hãng British Pertro, và Esso

Các bạn tải bài tập trong file đính kèm nhé

 

 

Last modified on Monday, 11 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family