wrapper

Beaking News

ExcelKetoan.VN

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

Sử dụng subtotal để lập bảng cân đối số phát sinh đơn giản qua 3 bước

ExcelKetoan.vn - Sử dụng subtotal để lập bảng cân đối số phát sinh qua 3 bước đơn giản

Read more

Tách họ - tên trong Excel cực kỳ đơn giản với tính năng Flash Fill

Flash fill là một tính năng mới bổ sung từ Excel 2013, giúp người nhập dữ liễu điền dữ liệu một cách nhanh chóng.

Read more

Kỹ thuật tính tổng phát sinh nhiều tài khoản kế toán theo một ô điều kiện

(Excelketoan.vn) Kỹ thuật tính tổng phát sinh nhiều tài khoản kê toán theo một ô điều kiện

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family