wrapper

Beaking News

(Excelketoan.vn) Kỹ thuật tính tổng phát sinh nhiều tài khoản kê toán theo một ô điều kiện

Bài hướng dẫn kết hợp hàm search, isnumber, sumproduct để tính tổng phát sinh cho nhiều tài khoản một cách linh hoạt. Các bạn có thể áp dụng công thức này để lập các báo cáo tài chính theo hướng dẫn của chuẩn mực

Các bạn tải về file đính kèm và xem video hướng dẫn nhé

Bài viết có bản quyền của ExcelKetoan.vn vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài

Last modified on Tuesday, 19 July 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family