wrapper

Beaking News

(ExcelKetoan.vn) Các bạn tải phần mềm kế toán Excel sử dụng VBA về tham khảo và áp dụng cho công ty mình nhé. Phần mềm được viết khá kỹ và đầy đủ, có thể áp dụng ngay vào công ty mình đang làm.

 1. Đăng nhập vào chương trình

  • Username: ADMIN
  • Pass: ADMIN

Video hướng dẫn đăng nhập

Lưu ý: ADMIN viết hoa toàn bộ

2. Nhập dữ liệu phát sinh vào phần mềm

+ Tính năng hỗ trợ "Định khoản tự động" - Double click vào phần diễn giải để gọi form- Định khoản tự động

+ Tự tạo bút toán kết chuyển, sắp xếp lại ngày...

+ Báo cáo hàng tồn kho - công nợ phải thu, phải trả tự đông lọc theo đối tượng

+ Báo cáo tài chính theo quyết định 48

Và nhiều tính năng nổi trội khác. Các bạn tải về tham khảo nhé

Nguồn: ExcelKetoan.vn vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài

Last modified on Wednesday, 13 July 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family