wrapper

Beaking News

(ExcelKetoan.vn) Excel luôn là bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán, ngay cả trong công tác tính giá thành sản phẩm. Bài viết này tập hợp 5 file tính giá thành các loại hình bằng Excel. Các bạn tải về tham khảo nhé

 

  1. Bảng tính giá thành công ty SX bằng Excel
  2. Bàng tính giá thành doanh nghiệp xây dựng bằng Excel
  3. Bảng tính giá thành công ty may bằng Excel
  4. Bảng tính giá thành công ty gia công bằng Excel
  5. Bảng tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ bằng Excel

Nguồn: Tổng hợp từ Website www.danketoan.com - Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài

Last modified on Tuesday, 12 July 2016