wrapper

Beaking News

Việc xây dựng một báo cáo kế toán quản trị thành công, không chỉ đến từ các báo cáo phức tạp. Đôi khi một sự so sánh đi kèm một phần thưởng cho cả đội có tác dụng lớn hơn rất nhiều so với bảng tính dày đặc những con số.

Biểu đồ "Ly bia đầy" là một ví dụ sinh động, giả sử bạn làm cho công ty Bia Sài Gòn, mục tiêu tháng này là 200.000 lít bia bán ra, thì báo cáo sau đây thật tuyệt vời

Beer chart

Các bạn tải về tại file đính kèm nhé

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family