wrapper

Beaking News

(ExcelKetoan.vn) Để phục vụ cán bộ thuế trong công việc kiểm tra Báo cáo tài chính của Người nộp thuế tại cơ quan thuế được chính xác, nhanh chóng, Đội kiểm tra thuế số 1 xây dựng bảng tính tự động trên cơ sở các chế độ chính sách thuế và chế độ kế toán hiện hành

Những phần quan trọng cần kiểm tra kỹ, tác giả đã insert ghi chú hướng dẫn cách kiểm tra. Dấu hiệu nhận biết là các ô có một tam giác đỏ ở góc bên phải phía trên đó.

Bảng tính được liên kết sang các bảng tính sau, các bảng tính và các ô chứa công thức đã được bảo vệ; Người dùng nhập các số liệu ở các ô có màu xanh sáng hon (Khi nhập cho DN mới thì dữ liệu ở các ô này không có), TK 333 phải nhập chi tiết từng loại thuế - phí để bảng tính hoàn thành các nội dung còn lại sau đó đối chiếu với hồ sơ khai thuế của Đơn vị và dữ liệu lưu tại mạng VAT chi cục thuế. Các ô có dấu tích màu đỏ là các ô nên kiểm tra, có một số gợi ý kiểm tra khi kéo con trỏ chuột vào ô đó.

Các bạn tải về trong file đính kèm và tham khảo nhé

Nguồn Excelketoan.vn tập hợp từ Diễn đàn Dân Kế Toán

 

Last modified on Thursday, 28 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family