wrapper

Beaking News

Excel luôn là công cụ đắc lực cho các ACE kế toán. Bên cạnh phần mềm kế toán, sử dụng excel linh hoạt để tạo ra các báo cáo động, linh hoạt phục vụ cho mục đích quản trị. Bài viết này tập hợp 25 tiện ích excel kế toán để các bạn tham khảo

25 tiện ích bao gồm

 1. Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn
 2. Bảng phân bổ chi phí dài hạn
 3. Bảng theo dõi 142/242
 4. Bảng theo dõi khấu hao TSCĐ
 5. Bảng phân bổ chi phí theo tiêu thức doanh thu
 6. File theo dõi và quản lý TSCĐ
 7. Tiện ích lập bảng lương và in phiếu nhận lương
 8. Tiện ích chấm công sử dụng Excel
 9. Bảng tính và theo dõi lãi suất ngân hàng
 10. Hệ thống tài khoản từ Qđ 15 chuyển sang thông tư 200/2014/TT-BTC
 11. Tiện ích in sổ tiền mặt và thu chi
 12. File quản lý NXT vật tư hàng hóa
 13. Tiện ích bảng chấm công công ty Petrolimex
 14. File báo cáo quản trị phần lãi lỗ công ty xây dựng
 15. File báo cáo quản trị phân tích giá bán
 16. File quản trị thu chi
 17. File kiểm tra BCTC
 18. File tính và xác định định mức xăng dầu công ty vận tải
 19. Tiện ích kiểm soát kho hàng
 20. File báo cáo quản trị - phần công nợ
 21. File tiện ích quản lý hợp đồng - tiền lương - thuế TNCN
 22. Tiện ích kiểm soát kho hàng hóa
 23. Tiện ích theo dõi bảng chấm công
 24. Tiện ích theo dõi Ủy nhiệm chi
 25. File tính giá thành các công ty dịch vụ

Nguồn: ExcelKetoan.vn tổng hợp từ Diễn đàn Dân Kế Toán

Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài của chúng tôi.

 

 

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family