wrapper

Beaking News

Một báo cáo quản trị tốt cho thấy được tình hình hiện tại và xu hướng trong tương lai. Các bạn tải về file báo cáo "Doanh số bán hàng" bằng biểu đồ tham khảo và vận dụng vào công việc của mình nhé. Chắc chắn sẽ làm "sếp" hài lòng.

Báo cáo bán hàng được nhìn theo bốn hướng: Người bán hàng, kênh phân phối, nhóm sản phẩm và khu vực. Với bộ lọc mạnh mẽ theo kỳ báo cáo và các tiêu chí ở phần "Báo cáo đa chiều"

Các bạn tải về trong file đính kèm để tham khảo nhé

Nguồn: Excelketoan.vn tham khảo hiệu chỉnh file của chandoo

Last modified on Wednesday, 20 April 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family