wrapper

Beaking News

Tôi hay chia sẻ với các bạn học viên chương trình đào tạo Giám đốc Tài Chính ở Trung tâm ĐT CleverCFO là nếu so sánh ngang theo quý thì nên nhìn theo 6 quý ví thấy được cùng quý năm ngoái, riêng theo tháng thì nên là 14 tháng trở lên để thấy được cùng tháng năm ngoái. Tuy nhiên, nếu trình bày như vậy thì sẽ rất khó nhìn vì số cột dày đặc.

File báo cáo tài chính đính kèm sử dụng thanh trượt "Scroll Bar" để có thể linh hoạt hơn số liệu của các kỳ. Ngoài ra, 9 chỉ tiêu và 6 biểu đồ đã đủ phản ảnh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Các bạn tham khảo và áp dụng cho công ty mình nhé.

Báo cáo động

Nguồn CleverCFO chia sẻ ở ExcelKetoan.vn ghi rõ nguồn khi copy bài

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family