wrapper

Beaking News

Ứng dụng Excel

14 bảng tính thẩm định dự án đầu tư bằng Excel

(ExcelKetoan.vn) Dự án đầu tư là tài liệu do chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, trong đó trình một cách bày hết sức đầy đủ và chi tiết các nội dung có liên quan đến việc thực hiện đầu tư sau này nhằm mục đích khẳng định được sự đúng đắn của chủ trương đầu tư và hiệu quả của đồng vốn.

Read more

Biểu đồ "Ly bia đầy" so sánh doanh số so với kế hoạch

Việc xây dựng một báo cáo kế toán quản trị thành công, không chỉ đến từ các báo cáo phức tạp. Đôi khi một sự so sánh đi kèm một phần thưởng cho cả đội có tác dụng lớn hơn rất nhiều so với bảng tính dày đặc những con số.

Read more

Tuyển tập các phần mềm kế toán Excel miễn phí nhưng hiệu quả

(ExcelKetoan.vn) Excel là một công cụ không thể thiếu đối với các bạn làm kế toán, công việc của một kế toán viên cũng đỡ phải vất vả hơn rất nhiều thông qua việc sử dụng hiệu quả công cụ tuyệt vời này.

Read more

File Excel kiểm tra báo cáo tài chính của đội kiểm tra thuế - TCT

(ExcelKetoan.vn) Để phục vụ cán bộ thuế trong công việc kiểm tra Báo cáo tài chính của Người nộp thuế tại cơ quan thuế được chính xác, nhanh chóng, Đội kiểm tra thuế số 1 xây dựng bảng tính tự động trên cơ sở các chế độ chính sách thuế và chế độ kế toán hiện hành

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family