wrapper

Beaking News

Ứng dụng Excel

Bảng tính lương, BXHH và tính thuế TNCN mẫu bang Excel áp dụng 2016

Các bạn tải về bảng lương mẫu có công thức tính lương, BHXH, thuế TNCN áp dụng theo quy định mới nhất năm 2016 tham khảo nhé

Read more

File báo cáo tài chính Excel hiệu quả và số liệu động

Tôi hay chia sẻ với các bạn học viên chương trình đào tạo Giám đốc Tài Chính ở Trung tâm ĐT CleverCFO là nếu so sánh ngang theo quý thì nên nhìn theo 6 quý ví thấy được cùng quý năm ngoái, riêng theo tháng thì nên là 14 tháng trở lên để thấy được cùng tháng năm ngoái. Tuy nhiên, nếu trình bày như vậy thì sẽ rất khó nhìn vì số cột dày đặc.

File báo cáo tài chính đính kèm sử dụng thanh trượt "Scroll Bar" để có thể linh hoạt hơn số liệu của các kỳ. Ngoài ra, 9 chỉ tiêu và 6 biểu đồ đã đủ phản ảnh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Các bạn tham khảo và áp dụng cho công ty mình nhé.

Báo cáo động

Nguồn CleverCFO chia sẻ ở ExcelKetoan.vn ghi rõ nguồn khi copy bài

Read more

File phân tích báo cáo tài chính mẫu bằng Excel

Phân tích tài chính là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của một công ty qua việc tính toán và phân tích những tỷ số khác nhau sử dụng những số liệu từ các báo cáo tài chính.

Read more

Mô hình hóa tài chính công ty Vinamilk bằng Excel

Các mô hình tài chính, không còn nghi ngờ gì nữa, có một sức mạnh  kỳ điệu. Chúng có thể đem lại những kết quả mà cả những người  luôn tự cho là mình hiểu hoạt động của doanh nghiệp của mình đến  tận chân tơ kẽ tóc cũng phải kinh ngạc!

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family