wrapper

Beaking News

Ứng dụng Excel

Kỹ thuật tính tổng phát sinh nhiều tài khoản kế toán theo một ô điều kiện

(Excelketoan.vn) Kỹ thuật tính tổng phát sinh nhiều tài khoản kê toán theo một ô điều kiện

Read more

Phần mềm kế toán Excel sử dụng VBA khá hay để tham khảo và sử dụng

(ExcelKetoan.vn) Các bạn tải phần mềm kế toán Excel sử dụng VBA về tham khảo và áp dụng cho công ty mình nhé. Phần mềm được viết khá kỹ và đầy đủ, có thể áp dụng ngay vào công ty mình đang làm.

Read more

5 file Excel tính giá thành các loại hình doanh nghiệp

(ExcelKetoan.vn) Excel luôn là bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán, ngay cả trong công tác tính giá thành sản phẩm. Bài viết này tập hợp 5 file tính giá thành các loại hình bằng Excel. Các bạn tải về tham khảo nhé

Read more

Quản lý 250 bài viết hay trên danketoan.com bằng excel với bộ lọc mạnh mẽ

Ứng dụng Excel quản lý 250 bài viết hay trên diễn đàn Dân Kế Toán. Com với bộ lọc mạnh mẽ. Các bạn có thể để trống nếu muốn show all bài viết. Click vào link để xem chi tiết bài viết

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family