wrapper

Beaking News

ExcelKetoan.VN

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

Quản lý 250 bài viết hay trên danketoan.com bằng excel với bộ lọc mạnh mẽ

Ứng dụng Excel quản lý 250 bài viết hay trên diễn đàn Dân Kế Toán. Com với bộ lọc mạnh mẽ. Các bạn có thể để trống nếu muốn show all bài viết. Click vào link để xem chi tiết bài viết

Read more

Thủ thuật lấy tỷ giá tự động về Excel có thể tự cập nhật mỗi ngày

(Excelketoan.vn) mỗi ngày các bạn kế toán đều phải vào các website của ngân hàng để lấy tỷ giá. Thủ thuật đơn giản sau đây sẽ giúp các bạn tự động cập nhật tỷ giá vào file excel mỗi ngày một cách tự động và nhanh chóng.

Read more

Thủ thuật tạo bảng chi phí theo khoản mục phí trong 1 phút với hàm lookup

(Excelketoan.vn) - Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc kiểm soát chi phí đó là cần đặt ra mục tiêu cụ thể và phân loại chi phí. Thủ thuật sử dụng hàm lookup kết hợp hàm search sau đây sẽ giúp các bạn nhanh chóng phân loại chi phí cho các bút toán của mình

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family