wrapper

Beaking News

ExcelKetoan.VN

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

25 tiện ích excel dành cho dân kế toán.

Excel luôn là công cụ đắc lực cho các ACE kế toán. Bên cạnh phần mềm kế toán, sử dụng excel linh hoạt để tạo ra các báo cáo động, linh hoạt phục vụ cho mục đích quản trị. Bài viết này tập hợp 25 tiện ích excel kế toán để các bạn tham khảo

Read more

Báo cáo kế toán quản trị doanh thu bằng biểu đồ động theo nhiều chiều

Một báo cáo quản trị tốt cho thấy được tình hình hiện tại và xu hướng trong tương lai. Các bạn tải về file báo cáo "Doanh số bán hàng" bằng biểu đồ tham khảo và vận dụng vào công việc của mình nhé. Chắc chắn sẽ làm "sếp" hài lòng.

Read more

Bảng tính lương, BXHH và tính thuế TNCN mẫu bang Excel áp dụng 2016

Các bạn tải về bảng lương mẫu có công thức tính lương, BHXH, thuế TNCN áp dụng theo quy định mới nhất năm 2016 tham khảo nhé

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family