Print this page

ExcelKetoan.vn - Sử dụng subtotal để lập bảng cân đối số phát sinh qua 3 bước đơn giản

B1. Dùng hàm Left để lọc tài khoản cấp 1
B2. Sử dụng subtotal để tính tổng theo tài khoản cấp 1
B3. Làm nổi bật dòng tổng cộng của tài khoản cấp 1, Replace chữ "Total" bằng ""
B4. Xóa cột phụ tài khoản cấp 1 đi và xem thành quả

Các bạn xem video hướng dẫn và tải file thực hành ở file đính kèm nhé

Bản quyền ExcelKetoan.vn vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Last modified on Wednesday, 17 August 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.