wrapper

Beaking News

Flash fill là một tính năng mới bổ sung từ Excel 2013, giúp người nhập dữ liễu điền dữ liệu một cách nhanh chóng.

Ở thủ thuật này, chúng ta sẽ sử dụng tính năng Flash Fill để tách họ, tên, chữ lót trong chuỗi họ tên một cách rất nhanh chóng và đơn giản. Các bạn xem video hướng dẫn và tải bài tập áp dụng tại file đính kèm để tham khảo nhé

Bản quyền ExcelKetoan.vn vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài.

 

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family