wrapper

Beaking News

(Excelketoan.vn) Tính thuế TNCN là một trong những công việc thường ngày của dân kế toán. Thông thường để đơn giản, các bạn hay sử dụng công thức viết sẵn (VBA) dưới dạng Excel Add-in. Tuy nhiên, việc cài công thức này khá đơn giản nếu bạn kết hợp hàm lookup và cách tính thuế TNCN theo công thức rút gọn của thông tư 111.

Đôi nét về hàm Lookup

 • Hàm LOOKUP() là một hàm tìm kiếm trong Excel, hàm được nâng cao hơn so với hai hàm tìm kiếm VLOOKUP() và hàm HLOOKUP().
 • Hàm có thể tự phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cột để xử lý sao cho phù hợp nhất.
 • Hàm tìm một giá trị trong vùng dữ liệu gồm một hàng hoặc một cột sau đó trả về một giá trị cùng vị trí đó trong một hàng hoặc một cột thứ hai. Nên sử dụng dạng vecto khi danh sách cần tìm gồm nhiều giá trị hoặc các giá trị có thể thay đổi.

Cú pháp

=LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

Trong đó:

 • lookup_value: giá trị cần tìm kiếm. Lookup_value có thể là số, văn bản, giá trị logic, tên hoặc tham chiếu tới một giá trị.
 • lookup_vector: vùng chứa giá trị tìm kiếm, chỉ chứa một hàng hoặc một cột. Lookup_vector có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.
 • result_vector: vùng chứa giá trị kết quả, chỉ chứa một hàng hoặc cột và result_vector phải có cùng kích thước với lookup_vector.

Ghi chú

 • Giá trị trong lookup_vector phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần để có kết quả chính xác nhất.
 • Hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Nếu lookup_value không tìm thấy trong lookup_vector thì hàm sẽ dùng giá trị lớn nhất trong lookup_vector mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.
 • Nếu giá trị lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector thì hàm trả về giá trị lỗi.

Các bạn tải file đính kèm và xem video hướng dẫn cài hàm Lookup để tính thuế TNCN nhé

Bản quyền: ExcelKetoan.vn - vui lòng ghi rõ nguồn khi copy bài viết

Last modified on Thursday, 14 July 2016
Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family