wrapper

Beaking News

Bạn có một file Excel bị đặt mật khẩu không cho phép xem công thức hay chỉnh sửa dữ liệu trên bảng tính (Protect sheet). Mỗi khi định chỉnh sửa thì đều nhận được báo lỗi

Để unprotect sheet bạn buộc phải cung cấp mật khẩu - nhưng nếu bạn không biết thì có thể tải file Unprotect_Excel_Ke_Toan.vn.xlam đính kèm màn hình sẽ hiện ra

Và xuất hiện Tab "Straxx" trên thanh công cụ. Các bạn chọn Unprotect Sheet - Lúc này sheet của bạn sẽ được gỡ mật khẩu

 

 

Chúc các bạn thành công nhé

Nguồn: ExcelKetoan.vn

 

Download attachments:
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family