wrapper

Beaking News

Khi làm việc với Excel có thể chúng ta thường xuyên sử dụng một Font chữ và môt size chữ nào đó, chẳng hạn tôi thường dùng Font Time new Roman, size 12. Như vậy để không mất thời gian định dạng lại font chữ và size mỗi khi sử dụng ta phải tiến hành Thay đổi Font chữ size chữ mặc định trong Excel.

 

1.Cách Thay đổi Font chữ size chữ mặc định trong Excel 2007

Đầu tiên chọn Office Button–> Excel Option–> Popular

Thiết lập Font chữ mặc định, Size chữ mặc định mà bạn muốn, sau đó Click OK.

Thay đổi Font chữ mặc định trong Excel 2007

2. Cách Thay đổi Font chữ size chữ mặc định trong Excel 2010

Trong Excel 2010, bạn Click chọn: File –>Options

Thay doi Font chu mac dinh trong Excel 2010

Trên Tab General, bạn chỉ việc chọn Font, Font-Size mà mình muốn. Sau đó Click OK

Thay doi Font chu mac dinh, Size chu mac dinh  trong Excel 2010

Như vậy là bạn đã thiết lập xong Font chữ mặc địnhSize chữ mặc định cho Excel, từ giờ trở đi khi bạn tạo 1 File mới bạn sẽ không còn phải mất thời gian để Cài đặt lại Font chữ và Size chữ như trước kia nữa.

Nguồn: ExcelKetoan.vn - Sưu tầm

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family