wrapper

Beaking News

Nhiều lúc cũng cảm thấy ngán khi thường xuyên làm việc trên một giao diện mặc định của Excel, vậy có cách nào thay đổi màu sắc theme mặc định của excel không? Câu trả lời là “có”. Dưới đây là các bước thực hiện để Thay đổi màu sắc theme mặc định trong EXCEL

 

 

Đầu tiên, bạn chọn File –> Options

 

Thay đổi màu sắc giao diện trong EXCEL

 

Trên EXCEL 2007, bạn chọn Office Button –> Excel Options

 

Tiếp theo, trên Tab General , tìm tới mục Color scheme, Chọn Silver hoặc Black  –>Click OK

 

Thay đổi màu sắc giao diện mặc định trong EXCEL

 

Dưới đây là giao diện làm việc trên Excel 2010 với các màu sắc khác nhau:

 

Giao diện EXCEL 2010 với màu sắc mặc định Blue

 

Thay đổi màu sắc giao diện mặc định trong EXCEl

 

Giao diện làm việc trên EXCEL 2010 với màu bạc (Silver)

 

Thay đổi màu sắc giao diện mặc định trong EXCEl

 

Giao diện làm việc trong EXCEL 2010 với màu đen (Black)

 

Thay đổi màu sắc giao diện mặc định trong EXCEl

 

Nguồn: ExcelKetoan.vn - Sưu tầm

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family