wrapper

Beaking News

Thêm Calculator vào thanh công cụ Quick Access trong Excel 2007

Trên EXCEL 2007, Chọn Office Button –> Excel Options

Trong Office Excel 2010, Click chọn File –> Options

 

Cách thêm Window Calculator vào Quick Access Toolbar trong EXCEL 2010

 

Trên Tab Customize, Lựa chọn mục Commands Not in the Ribbon trong hộp thoại Choose commands from.

Cách thêm Window Calculator vào Quick Access Toolbar trong EXCEL

 

Chọn Calculator –> Click vào Add

 

Như vậy là bạn đã thêm thành công chức năng tính toán Calculator vào thanh công cụ Quick Access Toolbar trên EXCEL

Them -Window-Calculator- vao-Quick-Access-Toolbar-trong-EXCEL-3

Nguồn: ExcelKetoan.vn - Sưu tầm

Last modified on Thursday, 07 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family