wrapper

Beaking News

Thủ thuật Excel

Sao chép công thức Excel giữ nguyên tham chiếu tương đối

Trong công thức excel có thể chứa những tham chiếu tương đối hoặc tuyệt đối. Khi 1 công thức có tham chiếu tương đối được sao chép, thì do tính chất, tham chiếu sẽ chạy theo đến chỗ mới.

Read more

Thủ thuật gỡ bỏ những liên kết "không tồn tại" trong Excel

Liên kết ma trong excel là những liên kết ngoài (external links) được tham chiếu đến một bảng tính khác nhưng không còn liên kết được nữa, chúng có thể nằm trong các công thức, trong các Name, hoặc trong các đối tượng được chèn vào (các đồ thị, các hình…).

Read more

Thủ thuật giảm kích thước file Excel bị phình to bất thường

Từ khi sử dụng excel đến giờ có khi nào bạn gặp trường hợp kích thước file excel tăng bất thường, mở ra chỉ thấy có vài sheet bình thường thôi nhưng kích thước của nó tới mấy chục Megabytes.

Read more

Khắc phục lỗi tập tin Excel bị thu nhỏ khi in

Bộ Microsoft Office trong đó có Microsoft Excel là phần mềm văn phòng phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, cho dù làm việc với nó hàng ngày bạn cũng có thể không biết cách xử lý vài lỗi đơn giản như thu nhỏ file Excel khi in chẳng hạn. Quản trị mang sẽ hướng dẫn người dùng cách sửa lỗi tập tin Excel bị nhỏ lại khi in.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family