wrapper

Beaking News

Thủ thuật Excel

Thay đổi màu sắc theme mặc định trong excel

Nhiều lúc cũng cảm thấy ngán khi thường xuyên làm việc trên một giao diện mặc định của Excel, vậy có cách nào thay đổi màu sắc theme mặc định của excel không? Câu trả lời là “có”. Dưới đây là các bước thực hiện để Thay đổi màu sắc theme mặc định trong EXCEL

Read more

Cách giấu giá trị bằng 0 trong các ô dữ liệu Excel

Khi làm việc với Excel ta thường gặp các giá ô dữ liệu có giá trị bằng 0, thật ra nó cũng không ảnh hưởng đến quá trình nhập và xử lí dữ liệu, nhưng vì lí do nào đó bạn muốn giấu các ô có giá trị bằng 0 đi. Bài viết này sẽ hướng dẫn “cách giấu giá trị 0 trong Excel”.

Read more

Thêm chú thích vào trong công thức excel và ô dữ liệu

Trong bảng tính Excel có nhiều dữ chứng từ kế toán, công thức,… mà bản thân ta không thể nhớ hết để dễ quản lí dữ liệu ta cần phải chú thích cho Excel. Trong bài viết này sẽ giới thiệu 2 chức năng Thêm chú thích trên Excel trong Công thức EXCEL và chèn chú thích vào trong ô Dữ liệu EXCEL.

Read more

Thêm Calculator vào thanh công cụ Quick Access trong Excel

Thêm Calculator vào thanh công cụ Quick Access trong Excel 2007

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family