wrapper

Beaking News

Thủ thuật Excel

Sử dụng subtotal để lập bảng cân đối số phát sinh đơn giản qua 3 bước

ExcelKetoan.vn - Sử dụng subtotal để lập bảng cân đối số phát sinh qua 3 bước đơn giản

Read more

Tách họ - tên trong Excel cực kỳ đơn giản với tính năng Flash Fill

Flash fill là một tính năng mới bổ sung từ Excel 2013, giúp người nhập dữ liễu điền dữ liệu một cách nhanh chóng.

Read more

Cài công thức tính thuế TNCN rất đơn giản khi sử dụng hàm Lookup

(Excelketoan.vn) Tính thuế TNCN là một trong những công việc thường ngày của dân kế toán. Thông thường để đơn giản, các bạn hay sử dụng công thức viết sẵn (VBA) dưới dạng Excel Add-in. Tuy nhiên, việc cài công thức này khá đơn giản nếu bạn kết hợp hàm lookup và cách tính thuế TNCN theo công thức rút gọn của thông tư 111.

Read more

Thủ thuật lấy tỷ giá tự động về Excel có thể tự cập nhật mỗi ngày

(Excelketoan.vn) mỗi ngày các bạn kế toán đều phải vào các website của ngân hàng để lấy tỷ giá. Thủ thuật đơn giản sau đây sẽ giúp các bạn tự động cập nhật tỷ giá vào file excel mỗi ngày một cách tự động và nhanh chóng.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family