wrapper

Beaking News

ExcelKetoan.VN

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

Mô hình hóa tài chính công ty Vinamilk bằng Excel

Các mô hình tài chính, không còn nghi ngờ gì nữa, có một sức mạnh  kỳ điệu. Chúng có thể đem lại những kết quả mà cả những người  luôn tự cho là mình hiểu hoạt động của doanh nghiệp của mình đến  tận chân tơ kẽ tóc cũng phải kinh ngạc!

Read more

Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng Pivotable

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 25: Lập báo cáo kết quả kinh doanh sử dụng Pivotable

Read more

Bài 24: Lập bảng nhập xuất hàng hóa theo mã nghiệp vụ

Hướng dẫn cách sử dụng excel cơ bản. Excel 2007, excel 2010, excel 2013 - Bài 24: Lập bảng nhập xuất hàng hóa theo mã nghiệp vụ

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family