wrapper

Beaking News

Trong các trường hợp Pivot Table đưa ra kết quả khá cồng kềnh, các bạn có thể Group data lại thành từng nhóm để phục vụ cho việc quan sát và phân tích dễ dàng hơn. Bài viết sẽ đưa ra 1 số ví dụ cụ thể để giúp các bạn hình dung về việc Group các dữ liệu trong Pivot Table thành các nhóm.

1. Group dữ liệu dạng ngày tháng:

 Bảng Pivot Table dưới đây thể hiện sản lượng sản phẩm 2 chi nhánh A và B sản xuất được trong năm 2015, chi tiết theo từng ngày:

.bài 4_1

 

Nhìn vào bảng trên, chúng ta khó nhận thấy xu hướng biến động sản lượng của từng chi nhánh vì các ngày khá rải rác và rời rạc. Để có thể phân tích dễ hơn, chúng ta có thể nhóm các ngày thành nhiều nhóm như: cùng tháng, cùng quý…

Trước hết, chúng ta kích chuột phải vào bảng Pivot, chọn Group để hiện ra cửa sổ Grouping.

Trong cửa sổ Grouping, Excel đã tự động điền các giá trị “Starting at” và “Ending at” (bạn có thể thay đổi ngày theo nhu cầu sử dụng). Tại ô By, các bạn chọn khoảng thời gian của các ngày mà các bạn muốn group, ví dụ chọn Months nếu muốn group theo tháng, chọn Quarters nếu muốn group theo quý, hoặc có thể chọn cả Months và Quarters nếu muốn group vừa theo tháng vừa theo quý..

 

.bài 4_2

Sau khi chọn xong các tiêu chí (ở đây mình vừa group theo tháng và theo quý), bấm OK thu được bảng kết quả:

bài 4_3

Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn sản lượng sản xuất được của chi nhánh A so với chi nhánh B trong từng tháng, từng quý, hoặc giữa các tháng, các quý của từng chi nhánh.

2. Group dữ liệu dạng số:

Ta có bảng Pivot sau là số lượng khách hàng tiêu thụ mặt hàng A theo từng độ tuổi

bài 4_$

Chúng ta sẽ thực hiện group tuổi khách hàng thành từng nhóm tuổi như sau:

Kích chuột phải vào vùng Pivot Table, chọn Group để hiện cửa sổ Grouping. Tại cửa sổ grouping, lần lượt điền các giá trị Starting at và Ending at, tại ô By điền số thể hiện khoảng cách giữa số bắt đầu và số kết thúc trong từng nhóm.

Đối với yêu cầu trên, ta chia thành từng nhóm cách nhau 10 tuổi: từ 1 đến 10 tuổi, từ 11 đến 20 tuổi…

bài 4_6

Nhấn OK, ta thu được kết quả:

bài 4_7

Như vậy nhóm khách hàng từ 21 đến 30 là nhóm tiêu thụ sản phẩm A nhiều nhất.

Lưu ý: Các dữ liệu được sử dụng để Group phải có cùng 1 kiểu dữ liệu.

Để có thể đưa Pivot trở về trạng thái ban đầu, các bạn chỉ cần kích chuột phải và chọn Ungroup để xóa bỏ lệnh Group vửa tạo.

Nguồn: ExcelKetoan.vn - Sưu tầm

Last modified on Thursday, 07 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family