Print this page

Hàm POISSON sẽ trả về phân bố Poisson. Hàm tính toán này được ứng dụng trong nhiều bài toán thực tế như để dự đoán về số sự kiện xảy ra trong một thời gian xác định nào đó biết trước.

Phân phối Poisson còn được dùng cho khoảng mà đơn vị khác thời gian như: khoảng cách, diện tích hay thể tích.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM POISSON TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: POISSON(x, mean, cumulative)

Trong Đó:

- x: Bắt buộc phải có – Là số sự kiện.
- mean: Bắt buộc phải có – Là giá trị ước tính dưới dạng số.
- cumulative: Bắt buộc phải có – Là giá trị logic xác định dạng thức của kết quả trả về.

Xét ví dụ

Cho bảng tính excel với các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm POISSON. Ở ví dụ này ta tính toán với số sự kiện là 4, dạng số ước tính là 9 :

Nhập công thức tại ô C9. Kết quả tính của hàm nhận được là 0.054963641 với giá trị logic là TRUE:

Nhập công thức tại ô D9. Và kết quả là 0.033737155 với giá trị logic là FALSE :


Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm POISSON trong Excel rồi đó. Phân phối này còn được gọi là phân phối Poa-xông, là một phân phối xác suất rời rạc với thông tin cho biết là trung bình số lần xảy ra thành công của một sự kiện trong một khoảng thời gian nhất định.

nguồn: taimienphi.vn

Last modified on Friday, 08 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.