wrapper

Beaking News

Công việc của bạn liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ... do đó việc sử dụng các hàm trong Excel để tính toán là rất cần thiết. Để tính số tiền lãi cộng dồn phải trả từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng của khoản vay bạn có thể sử dụng hàm CUMIPMT trong Excel.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM CUMIPMT TRONG EXCEL

Cú PhápCUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

Trong Đó:

- Rate: Lãi suất, tham số bắt buộc
- Nper: Tổng số kỳ phải thanh toán, tham số bắt buộc
- Pv: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc
- Start_period: Kỳ đầu tiên, tham số bắt buộc
- End_period: Kỳ cuối cùng, tham số bắt buộc
- Type: Thời hạn thanh toán, tham số bắt buộc

+ Type = 0: Thanh toán cuối kỳ
+ Type = 1: Thanh toán đầu kỳ

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính dưới, các giá trị được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm trong Excel và yêu cầu bạn tính số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16 và tính số lãi phải trả trong tháng thứ nhất. Ví dụ dưới đây chúng tôi sử dụng hàm CUMIPMT trên phiên bản Office 2007

- Để tính số lãi phải trả của khoản vay từ kỳ 9 đến kỳ 16 bạn nhập công thức tại ô C9 =CUMIPMT(C6/12,C7*12,C8,9,16,0). Ta được kết quả như hình dưới.

+ Ở đây bạn cần chia lãi suất cho 12 để ra lãi suất từng tháng; Nhân số năm phải trả lãi với 12 để có số lần thanh toán

- Để tính số lãi phải trả trong tháng thứ nhất. Nhập công thức tại ô C10 =CUMIPMT(C6/12,C7*12,C8,1,1,0). Ta được kết quả như hình dưới

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CUMIPMT trong Excel để tính số tiền lãi cần phải trả cho khoản vay từ đầu tiên đến kỳ cuối cùng. Nhờ đó mà bạn có thể áp dụng trên các dữ liệu cụ thể của mình và giúp việc học Excel được hiệu quả hơn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm này trên các phiên bản Office 2013, Office 2010 và Office 2003.
Có chức năng khá giống với hàm CUMIPMT, Hàm CUMPRINC cũng giúp bạn tính toán lãi suất, tiền gốc ... các khoản vay mượn... Sử dụng Hàm CUMPRINC để quản lý số tiền của mình chuyên nghiệp hơn nhé.

nguồn: taimienphi.vn

Last modified on Friday, 08 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family