wrapper

Beaking News

Trong Excel hỗ trợ rất nhiều hàm về phân phối xác suất mà bạn có thể áp dụng, tính toán trong các bài toán thực tế của mình. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn hàm NORMDIST trong Excel, cùng theo dõi để biết cách dùng nhé.

 

Hàm NORMDIST trong Excel là hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định. Hàm này có ứng dụng rất rộng trong thống kê, bao gồm cả việc kiểm tra giả thuyết. Hàm NORMDIST giới thiệu dưới đây áp dụng cho các phiên bản Office 2013Office 2010Office 2007 và Office 2003.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM NORMDIST TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú PhápNORMDIST(x, mean, standard_dev, cumalative)

Trong Đó:

- x: là giá trị muốn tính phân phối. Tham số bắt buộc
mean: Giá trị trung bình cộng số học của phân phối. Tham số bắt buộc.
standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối. Tham số bắt buộc.
cumalative: Giá trị logic xác định dạng hàm. Tham số bắt buộc.

+cumalative=true: Trả về kết quả của hàm phân bố tích lũy
+cumalative=false: Trả về kết quả của hàm mật độ xác suất.

Chú Ý:

- Nếu Mean và standard_dev không phải là số thì giá trị trả về #VALUE!
- Nếu standard_dev <=0  trả về lỗi #NUM.

Xét Ví dụ:

- Trường hợp Cumalative=true:

- Trường hợp Cumalative=false:

- Trường hợp báo lỗi:

Mean và standard_dev không phải số.

+ Standard_dev<=0

 

http://thuthuat.taimienphi.vn/ham-normdist-trong-excel-2700n.aspx 
Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn bạn sử dụng hàm NORMDIST trong Excel để tính toán phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình. Ngoài ra, còn có rất nhiều hàm phân phối xác suất trong Excel, bạn có thể tự tìm hiểu thêm để áp dụng tính toán trên bảng tính của mình.

Nguồn: taimienphi.vn

Last modified on Thursday, 07 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family