wrapper

Beaking News

Hàm DURATION trong Excel là hàm thuộc lĩnh vực tài chính giúp bạn tính toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm DURATION, mời các bạn theo dõi bài viết sau.

 

Hàm DURATION trong Excel là hàm trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ.  Đây là một hàm được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chứng khoán.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM DURATION TRONG EXCEL

Cú PhápDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Trong Đó:

- Settlement: Ngày kết toán của chứng khoán, tham số bắt buộc
- maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (ngày chứng khoán hết hạn), tham số bắt buộc
- Coupon: Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán, tham số bắt buộc
- Yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, tham số bắt buộc
- Frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm

+ Frequency = 1: Thanh toán từng năm một
+ Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý

- Basis: Cơ sở đếm ngày

+ Basis = 0 hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
+ Basis = 1: Thực tế/thực tế
+ Basis = 2: Thực tế/360
+ Basis = 3: Thực tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính dưới đây, các dữ liệu được nhập vào tương ứng với các tham số của hàm DURATION trong Excel. Ví dụ dưới đây Taimienphi.vn sử dụng hàm này trên Office 2007, các bạn có thể thực hiện tương tự trên phiên bản Office 2013 và Office 2010. Đối vớiOffice 2003 giao diện hơi khác chút, các bạn lưu ý hơn.

Để tính thời hạn của trái phiếu với các kỳ hạn trên. Nhập công thức tại ô C12= DURATION(C6,C7,C8,C9,C10,C11). Ta được kết quả như hình dưới.

 

http://thuthuat.taimienphi.vn/ham-duration-trong-excel-2785n.aspx 
Qua ví dụ trên đây, bạn đã hiểu thêm về cách sử dụng của hàm DURATION trong Excel rồi đó. Bạn có thể áp dụng vào tính toán với các số liệu cụ thể của mình trên bảng tính.

Nguồn: taimienphi.vn

Last modified on Thursday, 07 April 2016
ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family