wrapper

Beaking News

Sự kết hợp của hàm Index và hàm Match trên bảng tính Excel sẽ giúp bạn lấy giá trị ở dòng và cột thuộc các bảng khác nhau mà các hàm dò tìm khác không làm được. Để hiểu rõ hơn về cú pháp, cách sử dụng cũng như sự kết hợp của hàm Index và hàm Match trong Excel mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

 

Hàm Index và hàm Match kết hợp với nhau sẽ giúp bạn lấy giá trị ở dòng và cột thuộc các bảng khác nhau, với sự kết hợp ăn ý này bạn không còn cần đến các hàm dò tìm khác (chỉ thực hiện được trên cùng bảng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM INDEX VÀ HÀM MATCH TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Trước tiên để sử dụng kết hợp 2 hàm Index và hàm Match trong Excel, bạn cần hiểu rõ cú pháp cũng như cách sử dụng của 2 hàm này:

- Hàm Index

+ Hàm Index dạng mảng:

Cú Pháp:       (Array,Row_num,[Column_num])

Trong Đó:

- Array: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, bắt buộc
- Row_num: Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị
- Column_num: Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_num.

+ Hàm Index dạng tham chiếu:

Cú Pháp:   INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong Đó:

- Reference: Vùng tham chiếu, bắt buộc
- Row_num: Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
- Column_num: Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
- Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

- Hàm Match

Cú Pháp: MATCH(Lookup_value,Lookup_array,[Match_type])

Trong Đó:

- Lookup_value: Giá trị tìm kiếm (giá trị số, văn bản, giá trị logic, tham chiếu ô đến một số, văn bản hay giá trị logic)
- Lookup_array: Mảng để tìm kiếm, bắt buộc
- Match_type: Kiểu tìm kiếm. Không bắt buộc.

Có 3 kiểu tìm kiếm là:

1:Less than (Nhỏ hơn giá trị tìm kiếm)
0: Exact match (Chính xác giá trị tìm kiếm)
-1:Greater than ( Lớn hơn giá trị tìm kiếm)

Khi bỏ qua không nhập gì thì hàm MATCH mặc định là 1.

Ví Dụ Minh Họa:

Cho các bảng dữ liệu như hình dưới, yêu cầu sử dụng hàm Index và hàm Match để điền vào cột đơn giá cho mỗi mặt hàng dựa vào 2 bảng dữ liệu ở dưới.

- Nhập công thức tại ô E6 =INDEX($B$15:$F$19,MATCH(A6,$B$15:$B$19,0),MATCH(B6,$B$15:$F$15,0)), Ta có kết quả như hình dưới

 

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng kết hợp hàm Index và hàm Match trên bảng tính Excel để lấy giá trị ở dòng và cột ở các bảng khác nhau và điền giá trị chính xác vào bảng dữ liệu. Bạn có thể sử dụng cách làm này trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.

Nguồn: taimienphi.vn

ExcelKetoan.VN

Excel luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của kế toán. Tôi tin rằng những gì bạn cần cho hành trang nghề nghiệp của mình đều có thể tìm thấy tại đây. Chúc bạn thành công và sử dụng Excel hiệu quả trong công việc của mình nhé.

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family