wrapper

Beaking News

Công thức Excel

Excel - Hàm PROPER trong Excel, Ví dụ minh họa và cách dùng

Khi làm việc với Excel, bạn đã từng gặp trường hợp nhập rất nhiều thông tin họ và tên. Việc nhập họ và tên bạn phải nhập theo chuẩn, đó là phải viết hoa 1 chữ cái đầu. Tuy nhiên nếu bạn gõ lần lượt thì sẽ làm cho công việc của bạn bị chậm trễ.

Read more

Excel - Hàm UNICODE trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Trong một vài bài toán yêu cầu sử dụng mã số của các UNICODE, nhưng bạn lại không lại không thể thuộc và nhớ hết tất các có ký tự nào sẽ ứng mới mã số nào.

Read more

Excel - Hàm CHITEST, Hàm trả về kiểm định tính độc lập

Khi bạn làm việc liên quan đến vấn đề xác suất, Excel có rất nhiều hàm hỗ trợ cho chúng ta, trong nhóm hàm về phân phối xác suất. Và hàm CHITEST là một trong số đó, hàm này trả về kiểm định tính độc lập.

Hàm CHITEST trong Excel là hàm trả về giá trị của xác xuất từ phân phối khi bình phương  cho thống kê và số bậc tự do tương ứng. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm này, mời các bạn theo dõi bài viết sau.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM CHITEST TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú PhápCHITEST(actual_range, expected_range)

Trong Đó:

- actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa các giá trị để đối chiếu với các giá trị dự kiến.
- expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột đối với tổng thành phần.

Xét Ví dụ:

Bạn có một bảng trưng cầu ý kiến với 2 bậc tự do là Sinh viên và học sinh gồm có dự kiến và giá trị thực tế như sau:

Ta tính giá trị của xác xuất từ phân phối khi bình phương của các số liệu trên ta thực hiện như hình bên dưới.


Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm CHITEST trong Excel thông qua các ví dụ minh họa cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm một số hàm liên quan đến phân phối xác suất như hàm CHIINV, hàm CHIDIST…

nguồn: taimienphi.vn

Read more

Excel - Hàm QUARTILE, Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu

Nếu bạn là dân kế toán thì chắc hẳn không còn xa lạ khi sử dụng các hàm trong Excel để tính toán. Bạn luôn phải tìm hiểu về các hàm thống kê

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family