wrapper

Beaking News

Công thức Excel

Excel - Hàm UPPER, Hàm chuyển đổi văn bản thành chữ hoa

Trong Excel, bạn có một số hàm chuyển đổi ký tự thường thành chữ hoa như: hàm Upper, Proper, ... Mỗi hàm có một chức năng khác nhau, tạo điều kiện cho bạn thao tác với bảng tính một cách nhanh chóng

Read more

Excel - Hàm SUBTOTAL, hàm tính toán cho một nhóm trong danh sách

Trong bài viết trước đây Excelketoan.vn có giới thiệu đến độc giả các hàm đếm, trong đó đếm bằng hàm Count, hoặc đếm có điều kiệm bằng hàm CountIF, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến 1 hàm khác, đó là HÀM SUBTOTAL.

Read more

Excel - Hàm TRIM, Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

Khi làm việc trên bảng tính, có thể do một vài lỗi nhỏ mà dữ liệu của bạn chứa rất nhiều khoảng trắng không cần thiết. Nếu như văn bản của bạn chứa ít ký tự thì bạn có thể loại bỏ nó bằng phương pháp thủ công, nhưng nếu văn bản của bạn quá lớn thì bạn không thể thực hiện như vậy. Hàm TRIM trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này dễ dàng. Read more

Excel - Hàm TEXT, Hàm chuyển đổi một số thành văn bản

Để chuyển đối một số thành một văn bản bạn hãy dùng hàm Text, hàm này rất hữu dụng nếu bạn muốn kết hợp văn bản với các biểu tượng như: ký hiệu tiền tệ, phần trăm, ... Bạn hãy theo dõi các ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family