wrapper

Beaking News

Công thức Excel

Excel - Hàm CHIDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hàm CHIDIST thực hiện tính toán về xác suất của một phân bố khi phân bố này bình phương. Đây là một hàm thuộc dạng hàm tương thích cho phép xác định tính đúng đắn của giả thuyết ban đầu. Với bài hướng dẫn này bạn sẽ biết cách để sử dụng hàm CHIDIST trong Excel để thực hiện quá trình trên.

Read more

Excel - Hàm DDB trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Bạn làm việc trong lĩnh vực tài chính, bởi vậy mà việc sử dụng các hàm trong Excel để tính toán đã quá quen thuộc. Hôm nay, excelketoan.vn xin giới thiệu đến các bạn một hàm tài chính nữa đó là hàm DDB trong Excel.

Read more

Hàm Sum trong Excel, cách dùng hàm tính tổng Excel 2007, 2010

Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum trong Excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường.

Read more

Hàm POWER tính lũy thừa trong Excel

Hàm Power là một hàm tính lũy thừa của một số với cơ số cho trước. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về cú pháp, chức năng và cách dùng hàm POWER trên bảng tính Excel thông qua các ví dụ minh họa dễ hiểu.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family