wrapper

Beaking News

Công thức Excel

Excel - Hàm NOMINAL, Hàm tính lãi suất danh nghĩa hàng năm

Hàm NOMINAL trong Excel là hàm thuộc lĩnh vực tài chính giúp bạn tính toán lãi suất, các khoản đầu tư, chứng khoán, ... Trong giới hạn bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm NOMINAL thông qua các ví dụ minh họa dưới đây.

Read more

Hàm COUPDAYSNC - Hàm tài chính trong Excel

Hàm COUPDAYSNC trong Excel là hàm thuộc lĩnh vực tài chính giúp bạn tính số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp. Bài viết sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm này.

Read more

Excel - Hàm EFFECT, Hàm tính lãi suất thực tế hàng năm

Đối với các kế toán viên, nhân viên văn phòng, ... thì việc sử dụng các hàm tính Excel không có gì xa lạ. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu thêm cho các bạn hàm EFFECT trong Excel dùng để tính lãi suất thực tế hàng năm.

Read more

Excel - Hàm PV, Hàm đưa ra giá trị hiện tại của chủ khoản đầu tư

Hàm PV trong Excel giúp bạn tính giá trị hiện tại của chủ khoản đầu tư, hàm này có ứng dụng rất lớn trong thực tiễn. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family