wrapper

Beaking News

Công thức Excel

Các hàm ngày tháng trong Excel

Bạn thường làm việc với bảng tính Excel, bạn không thể không biết các hàm ngày tháng trong Excel, tuy nhiên có thể bạn không bao quát hết tất cả các hàm ngày tháng trong Excel. Bài viết sẽ liệt kê cho các bạn các hàm ngày tháng cơ bản trong Excel để các bạn có thể có một cái nhìn bao quát hơn.

Read more

Excel - Hàm NORMDIST trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Trong Excel hỗ trợ rất nhiều hàm về phân phối xác suất mà bạn có thể áp dụng, tính toán trong các bài toán thực tế của mình. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn hàm NORMDIST trong Excel, cùng theo dõi để biết cách dùng nhé.

Read more

Excel - Hàm DURATION trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Hàm DURATION trong Excel là hàm thuộc lĩnh vực tài chính giúp bạn tính toán liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm DURATION, mời các bạn theo dõi bài viết sau.

Read more

Excel - Hàm Index và hàm Match trong Excel, cách dùng và ví dụ minh họa

Sự kết hợp của hàm Index và hàm Match trên bảng tính Excel sẽ giúp bạn lấy giá trị ở dòng và cột thuộc các bảng khác nhau mà các hàm dò tìm khác không làm được. Để hiểu rõ hơn về cú pháp, cách sử dụng cũng như sự kết hợp của hàm Index và hàm Match trong Excel mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family